Bilentusiast uten egen bil

Oct 4, 2021 2 minutters lesing
Jonathan er på leietoppen hos Getaround

Jonathan er student og bosatt midt i Oslo sentrum. Han er gla' i å kjøre, men eier foreløpig ikke egen bil.

Jonathan er derimot en av de mest aktive leietakerne på Getaround, og har leid bil nesten 60 ganger de siste årene.

- Jeg har til tider hatt lyst til å skaffe meg bil og selv leie ut på Getaround, men fordi jeg bor midt i Oslo sentrum og i tillegg er student så har jeg foreløpig latt være, sier Jonathan.

Han påstår selv at han elsker å kjøre bil, men som en sentrumsborger ser han nødvendigheten av de tiltakene som innføres for å få ned biltrafikken i kjernen av Oslo sentrum .

- Det er bra med streng bilpolitikk i Oslo, men om jeg skal være egoistisk skulle jeg ønske det ble lettere, ikke vanskeligere med kjøring og parkering i byen - særlig for utstyr- og varelevering!

Billigere å leie elbil enn å pendle med buss

Billigere å leie elbil enn å pendle med buss

Jonathan forteller at hans bilbruk i all hovedsak er i forbindelse med deltidsjobben han har, som ligger en time utenfor Oslo sentrum.

- Jeg har erfart at det ofte er billigere å leie en elbil på Getaround enn å ta bussen. I tillegg er det jo både nyttig og praktisk!

Utover det bruker han bil i forbindelse med helge- og dagsturer og ikke minst det som er gjengangeren for mange: nyttekjøring.

- En gang leide jeg bil for å kjøre broren min til Bergen med et stort flyttelass, det fungerte veldig bra!

Jonathan synes bildeling både er en billig og effektiv måte å kunne benytte seg av bil på, og han forteller at han har leid alt fra varebiler til Teslaer på plattformen.

Forbedret opplevelse med nøkkelfri åpningsteknologi

Jonathan forteller at han har omfavnet de mange bilene med nøkkelfri åpningsteknologi som nå er å finne i Oslo.

- Jeg liker veldig godt teknologien som gjør at man kan låse opp bilen med appen, dette gjør at hele opplevelsen med å leie bilen går mye mer sømløs!

Samtidig er han litt bekymret over at bilene i dag koster mer å leie enn de gjorde for tre år siden. Han håper prisene vil stabilisere seg.

- Lave priser er selve forutsetningen for at jeg kan bruke Getaround på den måten jeg gjør idag, avslutter han.