Flere parkeringsplasser til Getaround

Flere parkeringsplasser til Getaround

Oct 25, 2021 3 minutters lesing
Flere parkeringsplasser til Getaround

Woop woop! Vi har fått flere parkeringsplasser!

De siste årene har bymiljøetaten i Oslo kommune tatt en aktiv rolle i å kutte antallet biler på veiene i Oslos sentrumssoner. Gjennom ulike tiltak ønsker de å stimulere til økt bruk av kollektiv, sykkel og ikke minst bildeling. Et av tiltakene er å øremerke et gitt antall parkeringsplasser til bildeling. Totalt settes 600 parkeringsplasser av til bildeling.

Daglig leder i Getaround, Even Heggernes, berømmer byrådet i Oslo for prioriteringen.

- Det er veldig gledelig at det satses så hardt på bildeling i Oslo, sier Heggernes.

Kommer fellesskapet til gode

2. juli ble skiltene som gir Getaround rett på 28 parkeringsplasser i henholdsvis bydel Grünerløkka, Frogner og St.Hanshaugen avdekket. Dette vil gjøre bilene enda mer tilgjengelige i bybildet.

- Med denne ordningen vil byens parkeringsplasser komme fellesskapet til gode. En delt bil kan erstatte inntil 12 privateide biler. Når dette skaleres opp kan det ha en ganske formidabel effekt på bybildet, sier Even Heggernes.

Leier ut ti biler med nøkkelfri åpningsteknologi

Jon-Erik får plassere ut et knippe biler på Oslo kommunes parkeringsplasser på Grünerløkka. Bilene har nøkkelfri åpningsteknologi og er 100 % tilgjengelig for utleie.

En av dem som skal bruke disse parkeringsplassene er Jon-Erik. Han leide ut privatbilen sin i flere år og kunne etterhvert vise til en hyggelig biinntekt. De stadige utleieforholdene bidro til å betale på en bil som ellers stod svært mye stille.

- Jeg ble enig med en venn om å kjøpe et par biler for å se om ikke de kunne generere en liten inntekt for oss begge, forteller Jon-Erik.

Nå holder de to vennene ti biler og synes det er et akkurat passe antall.

- Det hadde ikke latt seg gjøre om ikke vi hadde nøkkelfri åpningsteknologi på alle bilene, forklarer Jon-Erik. Han forteller at bilene dermed kan rulle og gå av seg selv, uten for mye involvering fra de to.

Populær tjeneste sentralt i Oslo

Bilflåten består av en kombinasjon av personbiler i forskjellig størrelse samt en varebil. De tilbyr takboks og annet ekstrautstyr hvis behovet skulle melde seg.

- Vi har ventet på Oslo kommunes parkeringsplasser på Grünerløkka og det blir veldig spennende å komme på plass der, bekrefter Jon-Erik.

Bydelene Grünerløkka, St.Hanshaugen og Frogner er noen av de mest populære stedene for bildeling i hele Norge , og de to vennene kan dermed gå travle tider i møte.

Gode penger å tjene for utleiere i sommer

Reiserestriksjoner og stengte grenser sørover i Europa fører til at Nordmenn flest skal feriere i Norge i sommer. Foreløpig ser det ut som at mange velger å legge ferien til veien. Dette lover godt for både Getaround og de som velger å leie ut bilen sin på plattformen.

Daglig leder i Getaround Norway Even Heggernes tror Getaround går en travel sommer i møte

- Vi var selvsagt svært spent på sommeren i år, men har så langt hatt en fantastisk mai og juni. Vi ser at folk booker bil over lengre perioder enn det som er vanlig i feriemånedene. Alt tyder på at folk skal på biltur i Norge i sommer, sier Heggernes.

Og dette lover godt for de som leier ut bilen sin.

- I juni var utbetalingen til utleierne rekordhøy, så dette er absolutt noe som kommer Osloborgerne til gode, avslutter Heggernes.