Forstå leieprisen

Nov 19, 2021 2 minutters lesing

Å prise bilen riktig er nøkkelen til suksess på Getaround. Mange utleiere bruker mye tid på å optimalisere prisen for å tiltrekke nok leietakere samtidig som man tjener nok. Det er derfor viktig å forstå hvordan prisen du setter påvirker prisen leietaker betaler for et leieforhold.

Noen nøkkelbegrep

La oss raskt gå gjennom noen nøkkelbegrep før vi går i dybden:

  • Dagspris: Dagsprisen du angir for bilen din, under “prissiden”
  • Total leiepris: Beløpet leietaker betaler for et leieforhold. Dette beregnes ved å bruke din dagspris og antallet leiedager, fratrukket eventuelle rabatter. Vi legger også til prisen for leietakers foretrukne forsikringsplan, et administrasjonsgebyr, og et “ung sjåfør-gebyr” når det er aktuelt.
  • Administrasjonsgebyr: En prosentandel som trekkes fra dine inntekter. Du kan sjekke administrasjonsgebyret under “prissiden” for hver bil.
  • Omsetning: Beregnes ved å bruke din dagspris, rabattinstillinger og varigheten av leieforholdet.
  • Inntekt: Beregnes ved å trekke fra Getaround Connect-abonnementet fra inntektene dine. Dette er det endelige beløpet du vil få utbetalt når leieforholdet er over.

Hvor mye du tjener vs. hvor mye leietakere betaler

Det er fire deler som til sammen utgjør prisen for hvert leieforhold på Getaround.

Leiepris

  • Utleiers inntekt: Beløpet som går rett i din lomme.
  • Utleiers administrasjonsgebyr: Det beløpet Getaround trekker fra utleiers fortjeneste, som brukes til å dekke kostnadene forbundet med drift av plattformen.
  • Forsikring: En del av leieprisen som går til If Skadeforsikring og veihjelp. Leietakere kan også velge å betale for ekstra for å redusere egenandelen på forsikringen.
  • Leietakers administrasjonsgebyr: Administrasjonsgebyret leietaker betaler til Getaround, som brukes til å dekke kostnadene forbundet med drift av plattformen.

Tilleggsutgifter

I tillegg til inkludert forsikringsdekning og veihjelp, kan leietakere velge å betale ekstra for å redusere egenandelen ved skade. Sjåfører under 25 år betaler et gebyr for ung sjåfør.

Ha dette i bakhodet når du setter din pris

Dagsprisen du setter brukes som et utgangspunkt for å regne ut utleieprisen, sammen med dine innstillinger for rabatter og varigheten av leieperioden.

Det endelige beløpet du mottar vil være mellom 70% og 80% av dagsprisen du angir, avhengig av administrasjonsgebyret.

Du kan få oversikt over din årsinntekt og bruttoinntekt inne på kontoen din.

Gå til prisinnstillinger