Sommer 2022 Inntektsgaranti-program

Vilkår

Getaround lanserer et inntektsgaranti-program for månedene juli og august 2022 (“Programmet), for bilutleiere som oppfyller og respekterer vilkårene beskrevet under, vil Getaround garantere for en viss inntekt disse 2 månedene.

Dette programmet blir tilbudt et begrenset antall biler i hver by:

Når man søker om å delta i dette programmet, vil Getaround bekrefte om bilen er godkjent for programmet eller ikke. I tilfeller der Getaround avviser søknad om deltagelse om maks antall plasser allerede er besatt, vil ingen kompensasjon bli utbetalt fra Getaround til Utleier/ utleier.

Når er inntektsgaranti-programmet tilgjengelig: Fra 1. juli til 31. august 2022

Hvilke typer biler er programmet åpent for:

 • Alle typer biler, med unntak av varebiler eller minibusser.
 • Nye biler som legges til plattformen mellom 1. juni og 26. juni, senest. Eller biler som allerede er på plattformen 1. Juni og ikke har vært utleid på plattformen i mai 2022. Hvis bilen er utstyrt med Connect utstyr, må utstyret installeres senest 26. Juni.
 • Biler med eller uten connect (garantert inntekt vil variere som spesifisert under hvis relevant), gitt at Connect biler er mindre enn 10 år gamle, og biler uten Connect er mindre enn 15 år gamle, 1. Juli 2022. I alle scenarioer, må bilen ha kilometerstand lavere enn 150 000.

Hvor må bilen være lokalisiert: Biler er kun kvalifisert for programmet basert på hvor bilene er lokalisiert, så lenge garantiprogrammet er pågående, i følgende byer:

Bodø, Evenes (airport), Harstad, Narvik, Tromsø, Svolvær: 14,000 kr /bil

Hvor mange biler pr eier kan være med i programmet:

En gitt utleier kan ha ubegrenset biler i programmet, men ikke mer en 3 biler i hver by vil få inntektsgarantien.

Hvordan må eier leie ut bilene for å kvalifisere seg til garantiprogrammet:

 • Tilgjengeligheten på bilen i Getaround plattformen må være minst 75% av tiden (som tilsvarer minst 48 dager), med minst 2 helger tilgjengelig (fredag - søndag).
 • Utleier må akseptere minimum 90% av alle forespørsler for bilen (gitt at aksept må gjøres innen 24 timer før bookingen starter, hvis ikke vil den ansees som avslått)
 • Ingen kansellering av bookinger (gjort av utleier).
 • En score på minst 4,5 stjerner for biler allerede tilgjengelig på plattformen før lanseringen av garantiprogrammet.
 • Følge prisanbefalingen til Getaround for din bil uten å gjøre endringer med mindre det er godkjent med skriftlig bekreftelse fra Getaround.
 • Utleievilkårene er satt som standard av Getaround (inkludert: at det ikke er noe minimum leietid, maksimum leietid er 30 dager, leieforhold booket innen en time må bli akseptert, tilgjengelige bookingtider må være synlige de neste 3 månedene) må være i full effekt og uendret i perioden.
 • Til enhver tid tilfredsstille Getarounds vilkår i hele perioden.

Hvis vilkårene blir brutt på noe punkt i løpet av perioden 1. juli - 31.august 2022, vil ikke inntektsgarantien utbetales og bil og utleier vil bli fjernet fra hele garantiprogrammet.

Hvordan søke om å delta i garantiprogrammet:

Utleier må søke om deltagelse i programmet ved å akseptere disse vilkårene og fylle ut skjemaet tilgjengelig her innen 27.juni 2022. Etter det vil ingen søknader bli akseptert og utleier vil ikke kunne delta i programmet. Alle felt i skjemaet må fylles ut for at søknaden skal bli vurdert, alle ufullstendige skjema vil bli avvist.

Når all informasjon er mottatt, vil Getaround kontakte deg på mail og informere innen 1. Juli 2022, om din søknad er godkjent for å være en del av programmet. Vi minner om at det er kun et begrenset antall biler som kan dra nytte av garantien for hver by. Hvis din søknad er ufullstendig og/eller antallet biler allerede er nådd i gitte by, vil det ikke være mulig å delta i programmet og ingen kompensasjon blir utbetalt av Getaround.

Hvilken inntekt er garantert og hvordan blir det utbetalt:

Utleiers inntekt er summen av alle betalinger mottatt fra Getaround for bilen, etter Getarounds gebyrer, ekskludert forsikringskostnader, kostnad for reparasjon og betaling for kompensasjoner (feks parkering, bensin og rengjøring) og ekskludert MVA.

Gitt at alle disse vilkårene listet over er oppfylt, Getaround godkjenner utleier en garanti for inntekt i juli og august 2022, pr bil som er inkludert i programmet, som følgende:

 • Leieforhold er tatt med i beregningen av garantien er leieforhold som starter på eller etter 1. juli, og ender på eller før 31. august.
 • Hvis utleiers inntekt under disse 2 fulle månedene er lavere enn inntektsgarantien, vil Getaround utbetale differansen mellom de 2 beløpene før utgangen av september 2022.
 • Hvis inntekter til utleier i perioden er høyere enn inntektsgarantien, vil ingen utbetaling av differanse skje fra Getaround til utleier.

Generelle vilkår

Deltagelse i dette programmet indikerer kjennskap og akseptering av alle vilkår listet over, og at utleier ikke kan ikke fremme noen krav om innholdet derav. Utleier deltar på eget initiativ og Getaround kan på ingen måte være ansvarlig for mulige avgjørelser om å legge ut bilen på plattformen for å kunne delta, eller noen andre avgjørelser tatt av bileier/utleier for å kunne delta i dette programmet.

Det er utleier sitt ansvar å møte alle kravene over for å dra nytte av garantiprogrammet og ha nødvendige bevis/dokumentasjon for å bevise hvis nødvendig.

Getaround er ikke ansvarlig for feil, uhell eller skade som kan oppstå i utviklingen eller promotering som kan tilskrives tredjeparter eller partnere. Getaround er ikke ansvarlig for feil, uhell eller skade på noe måte (f eks mangel på tilgjengeliggjøre utleie på plattformen, vanskeligheter eller mangel på mulighet av adgang til plattformen, nedetid, inkludert skjemaet for søknad til programmet)

Enhver fortielse, uriktig fremstilling, eller handling for å omgå vilkårene listet over vil resultere i inhabilitet til programmet, uten at det berører Getarounds rett til å kreve kompensasjon og iverksette rettslige skritt som den anser som passende.

Oppsigelse og modifikasjoner:

Getaround reserverer retten til å:

 • Suspendere eller oppsi programmet eller muligheten til en utleier å delta til enhver tid og for enhver grunn.
 • Modifisere til eller for enhver grunn, hvis sett nødvendig, vilkårene til dette programmet. Avgjørelsen om å evt modifisere, suspendere eller kansellere programmet skal være publisert av Getaround på sin plattform - https://no.getaround.com/c/guarantee-program/vilkar. Disse reviderte vilkår vil tiltre fra tiden de blir publisert. Ved å fortsette å delta i programmet, vil utleier samtykke til disse modifikasjonene.