Lukk øynene og forestill deg drømmebyen din.

Ta deg god tid. Vi kan vente.

Hvor mange parkerte biler så du?

I virkeligheten er byene våre fulle av biler som ikke er i bruk.

Fakta:

Det er over 291 millioner biler biler i Europa. Det er mer enn tre biler for hver katt!

De fleste av disse bilene står parkert 93 % av tiden.

Den høye biltettheten koster EU-økonomien 1000 milliarder kr i året.

Men hva om vi eide færre biler

og begynte å dele på dem i stedet?

Bildeling gjør byen mindre trafikkpreget, mindre forurenset og mer levelig.

Kort sagt: bedre.

Det har seg slik:

1 delt bil erstatter 10 privatbiler og frigjør opptil 9 parkeringsplasser.

Bildelere kjører 40 % mindre og har grønnere transportvaner.

Bildeling hjelper den lokale økonomien ved å gjøre bileiere til gründere.

I byen gir det rett og slett mening å dele.

Det gjelder andre transportmidler også.

La oss føre byene våre mot en fremtid som er delt.