Krav for leietakere

Artikkel oppdatert ‪15/11/2021‬

Hvordan blir leietaker sin profil verifisert?

Norge

Alle leietakere vil bli verifisert av Getaround før de kan hente bilen.

Getaround vil sjekke leietakeren sin identitet og førerkort for å verifisere profilene deres.


Førerkort fra Norge

Er leietaker sitt førerkort utstedt i Norge vil de bli bedt om å verifisere sin identitet med Bankid eller Bankid på mobil. Basert på informasjonen vi får fra Bankid vil vi sjekke førerkortet gjennom Vegvesent.

Feiler oppslaget hos Vegvesenet vil leietaker bli bedt om å laste opp bilde av sitt førerkort på Getaround.


Førerkort fra EØS

En leietaker med førerkort fra et av landene i EØS kan kjøre i alle landene Getaround operer i. Leietaker må uansett tilfredstille kravene for å leie biler i Norge.

-For biler i Norge: vennligst referer til denne siden


Førerkort fra andre land

Det er mulig å leie bil på Getaround med førerkort fra andre land også. Spesifikke verifiseringer kan kreves avhengig av hvilket land førerkortet er usttedt i.

Var artikkelen til hjelp?