Når skader skal rapporteres

Artikkel oppdatert ‪06/05/2022‬

Ved slutten av leieforholdet vil du kanskje legge merke til nye tegn på slitasje eller skade.

Vi vil å hjelpe deg for å sikre at du får erstatning for eventuelle skader. Vi minner imidlertid om at normal slitasje oppstår naturlig over tid som følge av vanlig bruk. Hvis du leier ut bilen regelmessig, vil slitasjen oppstå raskere. Getaround tilbyr ikke forsikring mot vanlig slitasje, og vårt ansvar er begrenset i henhold til retningslinjene nedenfor. Vi vil ikke erstatte deler av bilen som kun er skadet fra et kosmetisk synspunkt og som ikke har betydning for bilens sikkerhet.

Skade er ødeleggelse som skyldes f.eks. et lettere sammenstøt, oppskraping eller en ulykke med en tredjepart. I slike tilfeller har utleieren rett til erstatning. Slike saker kan avgjøres i minnelighet. Alternativt kan hendelsen rapporteres til Getaround.Normal slitasje som skyldes korrekt bruk av bilen, er en naturlig del av det å leie ut en bil. Det er enkelte forhold som kan fremskynde slitasjen, blant annet gateparkering. Utleieren har ikke krav på erstatning for normal slitasje på bilens inn- og utside.

Ikke glem at du som utleier er ansvarlig for å vedlikeholde bilen, både i kosmetisk og mekanisk forstand. La oss ta en titt på de ulike scenariene.

Lakk og karosseri

Bilens lakk og karosseri vil gradvis utsettes for naturlig slitasje. Dette omfatter mindre riper eller bulker på støtfangere og påmonterte komponenter. Biler som ikke står i garasje, men som parkeres på gaten og/eller utsettes for ulike værforhold, kan oppleve større slitasje.

Avskalling

Slitasje: mindre avskalling i lakken på under 2,5 cm i diameter, hvor metallet ikke er eksponert. For eksempel: Nedre del av førerdøren er avskallet på flere steder på grunn av grus.

Skade: avskalling på over 2,5 cm i diameter eller hvis metall blir eksponert.

Bulker:

Slitasje: Opptil maks to fordypninger eller høydeforskyvninger på én enkelt overflate på maks 5 cm i diameter. For eksempel: Du legger merke til 2 bulker på under 5 cm på taket ditt, uten at lakken er avskallet. Dette er slitasje.

Skade: bulker på over 5 cm i diameter med avskallet lakk, uavhengig av hvor på bilen de er.

Riper:

Slitasje: Riper og oppskraping på opptil 7 cm i diameter hvor lakken ikke er åpenbart avskallet, regnes som slitasje. Eksempel: Du oppdager en ripe på 7 cm i diameter som er så glatt at du ikke kjenner den når du stryker fingeren over den.

Skade: riper på over 7 cm i diameter som du kjenner når du stryker fingeren over den. Her er det ikke snakk om småriper, da øverste lag av lakken eller malingen er skrapt av.

Frontrute, vinduer og lykter

Frontrute og vinduer utsettes for slitasje over tid som følge av rutinemessig kjøring og bruk. Eksisterende problemer som sprekker eller hull som ikke repareres, kan føre til at slitasjen fremskyndes. Enhver skade som utgjør en fare for bilens sikkerhet, må repareres. Dette gjelder blant annet sjåførens sikt og feil front- og baklykter.

Slitasje: Småriper, oppskraping eller 1–2 mindre avskallinger på glass som ikke påvirker synsfeltet, kan aksepteres. Også sprekker som skyldes avskalling som er blitt forsømt og gradvis er blitt større eller mer alvorlig. Tørre, sprukne, skjøre eller løse tetningslister rundt frontrute/vinduer som skyldes alder, og avflaking av eller hakk i solfilm.

Skade: Enhver omstendighet som kan ha innvirkning på bilens sikkerhet. Alle støtskader som er større enn et kronestykke.

Felger og hjulkapsler

Felger og hjulkapsler har stor betydning for beskyttelse av bilhjulene, noe som gjør dem mer utsatt for riper og oppskraping. Med andre ord vil det være mer slitasje på felgene og hjulkapslene enn på de fleste andre delene av bilen. Getaround anser det som skade på felger og hjulkapsler når det er tydelig at hjulet er utsatt for et sammenstøt.

Slitasje: alle lettere former for oppskraping eller riper så lenge felgen eller hjulkapselen ikke er sprukket eller ødelagt.Skade: enhver form for dypere oppskraping eller ripe hvor det er tydelig at årsaken er en kollisjon med en annen overflate, f.eks. gangvei. Når hjulkapselen eller felgen er sprukket eller ødelagt.

Inn-/utvendig dekorasjon, teppe, setetrekk, og brytere

Elementer på innsiden av bilen vil forfalle og/eller gå i stykker etter gjentatt bruk. Vi minner om at noen biler opplever større slitasje på grunn av funksjonen de utøver. Dette gjelder blant annet varebiler.

Slitasje: brytere, vindusbrytere, hengsler, hanskerom og andre rom, paneler, håndtak, klinker og låser som løsner eller faller av. Teppe og setetrekk som blir slitt eller skittent eller revner. Alt utstyr og tilbehør som er permanent eller midlertidig festet på bilen.

Skade: tydelig ødeleggelse av en innvendig del, eller dype riper, hull, bulker eller brennemerker.

Mekanisk system og girkasse

Mekaniske systemer og deres bestanddeler opplever slitasje ved regelmessig kjøring. Det er utleierens ansvar at bilen holdes mekanisk intakt. Biler som ikke blir vedlikeholdt i henhold til produsentens retningslinjer, kan bli utsatt for større slitasje ved normal bruk.

Drivverk: Systemet som forbinder girkassen til drivakslene. Dette omfatter girkasse, akselkopling og drivaksel.

Bremser: Systemet som bremser eller stanser bilen. Dette omfatter parkeringsbremsekabler, parkeringsbremsehåndtak, hovedsylinder, bremserør, bremseklave, bremsevæskebeholder, bremseklosser, slanger, bremsesylindre, bremseskiver, bremsesko og pedal.Akselfjæring: Systemet som beskytter en bil fra ulike veiforhold. Dette omfatter springfjærer, støtdempere og fjærben, koblinger, foringer, reguleringshendel, bladfjær, torsjonsstav, stabilisatorstenger, styrestag og kingbolt._Clutch: Systemet som kobler bilmotoren og girsystemet sammen og fra hverandre. Dette omfatter friksjonsplate, trykkplate, svinghjul og pedaler med stempel- eller skivesystem. Vi dekker reparasjon av clutch forutsatt at bilen din ikke er eldre enn 5 år (eller hvis clutchen er blitt reparert av en autorisert mekaniker). Dekningsbeløpet avhenger av slitasjen på clutchen. Hvis clutchen hadde en forventet levetid på 160 000 km og leietakeren skadet den etter bare 120 000 km, vil du motta en firedel av reparasjonskostnadene. Hvis du ikke kan gi oss opplysninger om clutchens forventede levetid, vil vi gå ut fra at det er 160 000 km.

Vennligst merk at vår forsikring ikke dekker reparasjon etter havari. Bilens vedlikehold er ditt ansvar. Hvis du mistenker at leietakeren har forårsaket mekanisk skade, kreves det en skriftlig rapport utført av en fagperson.

Kabriolet

Kabrioleter har spesialiserte egenskaper som skiller dem fra andre biler. Disse egenskapene kan forfalle ved regelmessig bruk.

Getaround betaler ikke for utslitt, værslitt eller skittent taktrekk som skyldes naturlig eksponering for vær og vind. Getaround betaler heller ikke for rifter eller mekanisk svikt på taket til en kabriolet som skyldes normal bruk. Eksempel: Heving eller senking av taket mens bilen er parkert.

Varebiler

Varebiler blir utsatt for større slitasje ettersom de ofte brukes til å flytte gjenstander fra A til B. For bilens karosseri gjelder samme retningslinjer som ovenfor. Når det derimot gjelder oppskraping og bulker på bilens innside, regnes dette som slitasje i stedet for skade, ettersom innsiden på denne typen biler er mer utsatt for oppskraping og bulker.

Slitasje: Riper og bulker på innsiden av varebilen. Dette regnes som normal slitasje ettersom varebilen brukes til å frakte last.

Skade: Tydelige riper på over 7 cm på varebilens utside, som kan skyldes at lasten har falt og dermed har forårsaket skade på bilen. Ved tydelige sprekker eller ødeleggelser på bilens innside.

Biler som er over 10 år gamle

Biler som er over 10 år gamle, er mye mer velbrukte enn yngre biler, og følgelig er de blitt utsatt for mer slitasje. Det er ingen overraskelse dersom bilens karosseri har flere skrammer og riper enn nyere biler. For eldre biler er det påkrevd at de mekaniske bestanddelene vedlikeholdes med jevne mellomrom. Akkurat som i retningslinjene ovenfor er det bilens sikkerhet som er det viktigste. All skade som har innvirkning på bilens sikkerhet, må repareres før bilen kan leies ut på nytt.

Hybridbiler og elbiler

Hybrid- og elbiler utsettes for slitasje på samme måte som bensindrevne biler og krever samme rutinemessige vedlikehold. Batteriene vil, i likhet med alle andre batterityper, få gradvis kortere levetid. En tre år gammel bil kan ha langt kortere rekkevidde enn en ny elbil.

  1. Elbilbatteri: Batteriet i en hybridbil ligner andre batterier bortsett fra at det er oppladbart og har nok strøm til å bevege et tungt kjøretøy bortover veien noen meter eller et noen kilometer.

  2. Hybrid drivenhet/styreenhet: En hybrid drivenhet består av en hybridmekanisme med minst én elektrisk motor og en overføringsenhet som fordeler drivkraft til for- og bakhjulene.

  3. Ladeport: En del av systemet som leverer elektrisk strøm til lading av ladbare hybridbiler eller elbiler.

  4. Ladestasjon: Forsyningsutstyr til elbiler, EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment), leverer elektrisk strøm fra en strømkilde for å lade opp et hybrid- eller elbilbatteri.

Var artikkelen til hjelp?