Slik beregnes leieprisen

Artikkel oppdatert ‪30/08/2022‬

Prisen for et leieforhold baserer seg på din daglige pris og leieforholdets lengde. Vi belaster administrasjonsgebyret fra denne prisen. Leietakere betaler i tillegg for andre ekstrakostnader som forsikring på toppen av leieprisen.


Kalkuler hva leietaker betaler


1) Først tar vi din pris per dag.

Hvis du har satt variable priser i din kalender bruker vi prisen for den aktuelle dagen leieforholdet startet.

Det finnes dog ett unntak: for et kort leieforhold (1 dag eller mindre) som går over to dager bruker vi prisen fra den dagen hvor flesteparten av timene faller på. For eksempel: dersom leieforholdet starter 12:00 på en fredag og slutter 16:00 på en lørdag, bruker vi prisen satt for lørdag. Dersom antall timer er likt for begge dager bruker vi alltid prisen fra den første dagen.

2) Så tar vi lengden på leieforholdet:

  • Timesleie (1-8 timer): Prisen for den første timen er 55% av dagsprisen din. For hver ekstra time øker prisen gradvis til hele dagsprisen er nådd ved 8,5 timer.
  • 1 leiedag (8,5-24 timer): Kostnaden er din dagspris.
  • 2 leiedøgn eller mer (24,5 timer+): Kostnaden for hvert ekstra døgn reduseres gradvis i henhold til bilens rabatter for lengre leieforhold.

3) Til slutt legger vi til ekstra kostnader, som

  • Forsikring og veihjelp
  • Vårt bookinggebyr for leietakere
  • Ekstra forsikring, dersom leietaker reduserer egenandelen
  • Ung sjåfør gebyr

4) Etter leieforholdet skal leietaker også betale for ekstra kilometer, drivstoff, gebyrer.


Regn ut hva du vil tjene


1) Først tar vi prisen fra leieforholdet fra steg 1 og 2 over.

2) Så trekker vi fra vårt administrasjonsgebyr. Dette er en fast prosentsats av leieprisen. Du finner denne på prissiden til bilen din.

3) Etter leieforholdet legger vi til eventuelle justeringer og gebyrer betalt av leietaker. Vi trekker fra administrasjonsgebyret fra noen av disse beløpene som: ekstra kilometer, manglende drivstoff og noen andre gebyrer. Finn mer informasjon og justeringer og gebyrer:

Var artikkelen til hjelp?