Dette gjør du dersom bilen bryter sammen eller havarerer

Artikkel oppdatert ‪15/11/2021‬

Alle biler er dekket av veihjelpen til Getaround. Ved et havari må leietaker kontakte den døgnåpne veihjelpen. Du finner nærmere opplysninger om hvordan man går frem på Veihjelpsiden. Dersom bilen ikke kan kjøres lenger, vil de ta hånd om den. Det er to mulige tilfeller:

  • Bilen kan repareres raskt: Leietakeren kan fortsette leieforholdet med bilen. Leietaker vil trenge en skriftlig erklæring fra deg for å få utført reparasjonene.

  • Bilen kan ikke repareres raskt: Leietakeren kan fortsette reisen fordi veihjelpen bistår ham, og bilen havner på verksted. Du vil motta kontaktopplysningene til verkstedet via e-post, for avtale av reparasjoner; deretter må du selv organisere retur av bilen.

Reparasjonskostnader

Ved et eventuelt havari vil reparasjonskostnadene:

  • dekkes av leietaker dersom leietaker brukte bilen feil under leieforholdet (feil drivstoff, ikke fylte tanken e.l.). Hvis du mistenker feil bruk av bilen, må du engasjere en sakkyndig for egen regning. Dersom den sakkyndige bekrefter at leietakeren er ansvarlig, må leietakeren betale for reparasjonene og den sakkyndiges godtgjørelse.

  • dekkes av deg dersom leietakeren brukte bilen på vanlig måte og bilen havarerte som følge av dårlig vedlikehold

Utleier blir belastet et administrasjonsgebyr på kr 900 dersom havariet skyldes en mangel ved bilen. Leietaker blir belastet et administrasjonsgebyr på kr 2000 dersom havariet skyldes en førerfeil.

Var artikkelen til hjelp?