Følge opp en skaderapport

Artikkel oppdatert ‪06/05/2022‬

Skulle det oppstå en ulykke, vil saken håndteres av en skadebehandler, som vil kunne veilede deg og besvare alle dine spørsmål.

Behandling av ulykkestilfeller krever ofte store mengder informasjon fra begge parter. Skadebehandleren holder deg oppdatert om nye opplysninger som skulle komme inn, og du vil få beskjed hvis det mangler noen form for dokumentasjon.

Ventetiden kan være litt lengre i travle perioder, blant annet i fellesferien.

For å følge fremdriften i saken logger du på kontoen din og går til "Dine leieforhold" > "Uhell". Her vil du finne siden for erstatningskrav. Du kan lett skille åpne og lukkede saker fra hverandre ved hjelp av deres nåværende status. Saken vil gjennom hele prosessen bevege seg gjennom ulike stadier (f.eks. "avventer prisoverslag", "ufullstendig krav" m.m.).

Hvis du ikke mottar e-poster fra oss, husk å sjekke søppelposten!

Var artikkelen til hjelp?