Steg å følge etter en ulykke

Artikkel oppdatert ‪20/10/2022‬

Dersom det skjer en ulykke, vil forsikringsselskapet til Getaround ta hånd om det. Du trenger ikke å involvere ditt private forsikringsselskap.

Du vil ikke miste bonus på forsikringen din. Leietaker vil bli holdt ansvarlig for eventuelle skader dersom bilen du leide ut, var forsvarlig vedlikeholdt ved starten av leieforholdet.

I løpet av leieforholdet: vent på leietakerens retur.

  • Leietaker informerer deg om at det har skjedd en ulykke: Du trenger ikke å gjøre noe. Be dem ta bilder, og dersom ulykken involverer en tredjepart, be vedkommende fylle ut skademeldingen på minnelig vis. Polisenummeret er: 4111919

  • For biler registrert i Norge: Leietaker kan fortsette leieforholdet dersom det er mulig. Dersom bilen ikke lenger kan kjøres, vil veihjelpen til Getaround bistå leietaker.

  • Vent til leieforholdet skal avsluttes: Du trenger ikke å kontakte Getaround, vi kan ikke behandle et forsikringskrav uten dokumentene du fyller ut sammen med leietakeren ved avslutningen av leieforholdet (leieavtale og skademelding).

Ved avslutningen av leieforholdet: Fyll ut dokumentene sammen med leietakeren.

  • Når leietakeren kommer tilbake, begynn med å fylle ut leieavtalen.

  • Deretter fyller dere ut skademeldingen sammen, du finner den på siden for leieforholdet ved å klikke på "Rapportere en ulykke". Skademeldingen må signeres av begge parter for at kravet skal være komplett. Dere må beholde en kopi hver: Dere må fylle ut to eksemplarer – eller så beholder du den utfylte skademeldingen og leietakeren tar bilder av den til seg selv.

Etter at leieforholdet er avsluttet: Rapporter ulykken.

  • Rapporter ulykken til Getaround (innen 2 dager etter endt leieforhold): Du må rapportere ulykken via Dine leieforhold > [Valgt leieforhold] > Rapporter en ulykke på nettsiden (ikke fra appen). Legg ved alle dokumenter du har, for at behandlingen av saken skal gå raskere. Se mer informasjon i artikkelen "Rapportere en ulykke".

  • Vi kommer tilbake til deg: Getaround kontakter deg innen maksimum 10 virkedager for å organisere overtakelse av bilen din.

Vær oppmerksom på dette

  • Dersom leietakeren ikke kan kjøre bilen tilbake: Etter en ulykke vil veihjelpen ta seg av tauingen av bilen til et lokalt verksted og om nødvendig den videre reisen til leietakeren. Dersom dette skjer, vil leietakeren gi deg beskjed. Du må rapportere skaden til Getaround med de opplysningene du har, og vente til vi kontakter deg igjen. Når reparasjonene er utført, må du ringe vår veihjelp for å avtale retur av bilen.

  • Partnerverksteder: Forsikringsselskapet vårt har samarbeidsavtaler med et stort nettverk av verksteder som vil utføre reparasjonene uten et forskudd og, hvis mulig, tilby deg en erstatningsbil mens reparasjonene utføres.

Var artikkelen til hjelp?