Forstå 3D secure

Artikkel oppdatert ‪15/11/2021‬

Første gang du betaler for et leieforhold på Getaround, vil banken din be deg bekrefte betalingen på en måte som er spesifikk for nettransaksjoner. Hvilken type bekreftelse det dreier seg om, kan variere fra bank til bank (verifikasjonskode sendt via SMS, svar på et hemmelig spørsmål, åpne bankappen osv.).

Dette trinnet må fullføres før du kan betale for leieforholdet, og du blir bedt om å gjøre det på selve betalingssiden. På denne måten forsikrer vi oss om at bankkortet blir brukt av sin rettmessige eier.

Dersom banken foretar verifikasjonen ved å sende deg en kode via SMS, må du forsikre deg om at banken sender verifikasjonskoden til riktig telefonnummer. Dersom du har problemer med tidsvinduet til 3D Secure, eller dersom betalingen ikke går gjennom på grunn av 3D Secure, kontakt banken din for å be om hjelp.

Var artikkelen til hjelp?