Slik fungerer bompenger

Artikkel oppdatert ‪11/03/2022‬

Som leietaker skal du dekke utgifter til bompasseringer under leieforholdet. Men det er eieren av bilen som mottar regningen for dine bompasseringer og vil kreve inn dette fra deg i etterkant.

Du vil bli belastet for bompasseringer når utleier har lastet opp dokumentasjon for dine bompasseringer. Når pengene er trukket vil du få tilsendt en oppdatert kvittering. Ved behov kan du etterspørre dokumentasjon for passeringene av utleier.

Utleier vil motta hele summen for bompasseringene.

Var artikkelen til hjelp?