Slik løses trafikkbøter

Artikkel oppdatert ‪15/11/2021‬

Å bryte trafikkreglene er både svært farlig og kostbart. Du er ansvarlig for alle bøter du mottar i løpet av leieperioden: Du er ansvarlig for å betale boten, og du vil bli prikkbelastet (dersom det er aktuelt).

Avhengig av hva slags type bot det er, vil utleier:

  • enten motsette seg å betale den: du mottar boten på din adresse og må betale den med en gang
  • eller betale den og informere oss: du vil bli belastet beløpet

I begge tilfeller blir du belastet et tilleggsgebyr på kr 150 for å kompensere utleieren og Getaround for håndteringen av boten. Av sikkerhetshensyn kan vi begrense din tilgang til Getaround dersom du mottar flere bøter.

Parkeringsbøter (gjelder kun leieforhold med Getaround Connect)

Ved leieforholdets slutt er du ansvarlig for å parkere bilen lovlig og hvor den ikke kan få bott innen de neste 48 timene. Dersom du parkerer feil og bilen får bot eller blir tauet vekk holdes du ansvarlig for kostnaden.


Av sikkerhetshensyn kan vi begrense din tilgang til Getaround dersom du mottar flere bøter.

Var artikkelen til hjelp?