Levere bilen til riktig sted

Artikkel oppdatert ‪15/11/2021‬

Ved slutten av leieforholdet skal du parkere bilen innen en radius på 400 meter fra adressen som er oppgitt i bilannonsen. Hvis du hentet bilen på en privat parkeringsplass, må du levere den til samme sted.

I tillegg er du ansvarlig for at bilen kan stå lovlig parkert uten risiko for bot i de neste 48 timene. Gjør du ikke dette vil du holdes ansvarlig for bøter og inntauing i uken etter leierforholdet.

Gateparkering

Dersom bilen du leier kun har gateparkering skal den parkeres innen en radius på 400 meter fra adressen oppgitt i appen. Hvis du parkerer bilen mer enn 400 meter fra bilens oppførte posisjon uten eierens samtykke, vil du bli pålagt følgende gebyr:

  • fra 400m til 2 km unna: Kr 350
  • fra 2 km til 10 km unna: Kr 900
  • mer enn 10 km unna: Kr 1900
  • mer enn 20 km unna: gebyr pluss 600 kr

Privat parkering

Ved privat parkering skal du returnere bilen til det angitte stedet, som spesifisert av utleier. Hvis du parkerer bilen på et annet sted uten utleierens samtykke, vil du bli pålagt følgende gebyrer:

  • et annet sted på parkeringsplassen enn den plassen som er dedikert til bilen: Kr 350
  • innenfor en radius på 2 km utenfor parkeringsplassen: Kr 500
  • fra 2 km til 10 km unna: Kr 900
  • mer enn 10 km unna: Kr 1900
  • mer enn 20 km unna: gebyr pluss 600 kr

Du trenger ikke å betale for parkering når du har levert bilen, men sørg for at du parkerer lovlig. Feilparkering som resulterer i parkeringsbot, er ditt ansvar.

Var artikkelen til hjelp?

Andre artikler som kan være til hjelp: