Endre eller forlenge et leieforhold

Artikkel oppdatert ‪19/11/2021‬

En forespørsel om forlengelse må sendes via nettsiden og bekreftes av utleier før leieforholdet er avsluttet. Merk at et leieforhold ikke kan vare i mer enn 30 dager.

Hvis du vil forlenge eller endre leieforholdet går du til Dine leieforhold > [aktuelt leieforhold] > Forlenge eller endre leieforholdet. Du må betale for forlengelsen med samme betalingsmetode som da du booket bilen i første omgang.

  • Hvis bilen har aktivert Instant booking og har Getaround Connect, vil forespørselen din bli godkjent automatisk, så lenge ikke prisen for leieforholdet blir redusert. Hvis den gjør det, må utleier akseptere forespørselen manuelt. Merk at du bare kan be om en forlengelse dersom dagene er markert som tilgjengelige i bilens kalender.
  • Hvis bilen ikke har Instant booking eller Getaround Connect, må utleier akseptere forespørselen manuelt.

Merk: Leieforholdet vil bare bli forlenget eller endret dersom utleier godkjenner forespørselen din. Hvis ikke utleier gjør det, må du forholde deg til datoene som opprinnelig ble planlagt, ellers vil du miste forsikringen for hele leieforholdet og bli ilagt et straffegebyr.

Hvis du forlenger leieforholdet, er det ikke nødvendig å skrive ut en ny leieavtale, den opprinnelige avtalen er fortsatt gyldig.

Hvis du ikke har nettilgang, ring oss eller be utleier om å gi oss alle opplysninger om forlengelsen eller endringen og bekrefte det.

Var artikkelen til hjelp?

Andre artikler som kan være til hjelp: