Levere bilen sent

Artikkel oppdatert ‪06/05/2022‬

Skulle du være sent ute med å levere tilbake bilen, må du varsle utleieren så fort som mulig. Hvis du vet at du kommer til å levere den etter leveringsfristen, send en forespørsel om å forlenge leieforholdet. Ellers vil du ikke være dekket av forsikringen.

Denne forespørselen kan enten godkjennes eller avvises.

  • Hvis forlengelsen blir godkjent: Prisen på leieforholdet blir automatisk justert, og forsikringen vil dekke hele leieperioden.

  • Hvis forlengelsen blir avvist, eller utleieren ikke kan godkjenne den: Du må levere tilbake bilen på opprinnelig planlagt dato og tidspunkt. Ellers vil du ikke være dekket av forsikringen, og du vil være ansvarlig for eventuell skade som bilen skulle utsettes for.

Hvis du leverer bilen senere enn avtalt vil du bli belastet 150 kr per påbegynte time du er for sen. Gebyret blir ikke belastet dersom du leverer bilen mindre enn 30 minutter for sent.

Eksempel:

  • Hvis du leverer bilen 45 minutter for sent blir du belastet 150 kr

  • Hvis du leverer bilen 2 timer og 30 minutter for sent blir du belastet 450 kr

Var artikkelen til hjelp?

Andre artikler som kan være til hjelp: