Dette gjør du ved en ulykke

Artikkel oppdatert ‪02/12/2022‬
 • Ulykken involverer en identifisert tredjepart (dvs. personen du har hatt en ulykke med, er fortsatt til stede):

 • Du må fylle ut en skademelding som fastslår ansvaret til hver av sjåførene som var involvert i ulykken. Du finner skademeldingen i bilens hanskerom:

  • I feltet \Forsikringstageren\" skiver du navnet på vedkommende som kjørte bilen da ulykken skjedde.
  • I seksjon for forsikring i skademeldingsrapporten skriver du ned polisenummeret til Getaround (ikke utleierens). Nummeret for hvert land står oppført under.
  • Fyll ut resten av skjemaet med detaljene fra ulykken.
  • Signer skademeldingen og behold et eksemplar. -Ta bilder av skadene på egen bil og bilen til tredjepart.
 • Ring utleier for å informere dem. Ved avslutningen av leieforholdet skal dere sammen fylle ut skademeldingsrapporten til Getaround.

 • Hvis bilen ikke kan kjøres lenger, kontakter du veihjelpen til Getaround (se instruksjonene på Veihjelpsiden. Veihjelp vil sørge for borttauing av bilen og transport av passasjerene.

 • Ulykken involverer ikke en identifisert tredjepart (dvs. du skadet bilen selv, eller den ble skadet uten at du kan identifisere vedkommende som er ansvarlig):

 • Ta bilder av skadene.

 • Ring utleier for å informere dem. Ved avslutningen av leieforholdet vil dere sammen fylle ut skademeldingsrapporten til Getaround.

 • Hvis bilen ikke kan kjøres lenger, kontakter du veihjelpen til Getaround (se instruksjonene på Veihjelpsiden. Veihjelp vil sørge for borttauing av bilen og transport av passasjerene.

Ved alle tilfeller

Utleier vil fylle ut skademeldingsrapporten på nettsiden til Getaround. Hvis nødvendig kan vi kontakte deg for å be om en rapport om omstendighetene rundt ulykken.

 • Hvis du ikke er ansvarlig for ulykken, må du ikke betale noe.
 • Hvis du er ansvarlig, eller en ansvarlig tredjepart ikke kan identifiseres, må du betale egenandelen, og det kan ilegges et administrasjonsgebyr.

Mer informasjon om de ulike egenandelene.

For biler registrert i Norge:

Polisenummeret som må fylles inn i skademeldingen, er: 4111919


Denne artikkelen inneholder informasjon spesifikt for visse land. Se den internasjonale utgaven av artikkelen for andre tilfeller.

Var artikkelen til hjelp?

Andre artikler som kan være til hjelp: