Steg å følge dersom bilen blir stjålet

Artikkel oppdatert ‪15/11/2021‬

Hvis bilen blir stjålet under leieforholdet, må du umiddelbart varsle utleieren og Getaround kundeservice. Forholdet vil anmeldes til politiet, og vår veihjelpstjeneste vil sørge for at du kommer deg hjem.

Var artikkelen til hjelp?

Andre artikler som kan være til hjelp: