Rengjøringsregler

Artikkel oppdatert ‪15/11/2021‬

Du må alltid levere tilbake bilen like ren som da du fikk den ved begynnelsen av leieforholdet.

Hvis du røyker i bilen eller leverer bilen mer skitten enn den var ved begynnelsen av leieforholdet kan utleier kreve at du betaler et rengjøringsgenyr. For en rettferdig avgjørelse vil teamet vårt sammenligne informasjonen oppgitt ved henting (bilder, rengjøringsrate, osv.) med bilder ved levering samt bilder tilsendt av utleier.

Rengjøringsgebyr

Teamet vårtavgjør hvilket gebyr som gjelder basert på type og alvorlighetsgrad av tilskitnet bil:

Lite tilskitnet (100 kr): Du brukte bilen til normalt bruk, men leverte bilen synlig mindre ren både innvendig og utvendig enn ved starten av leieforholdet. Rengjøringen vil ikke kreve mye tid eller spesielt produkter/utstyr. For eksempel: skittet kan bli vasket av med en slange.

Middels tilskitnet (250 kr): Du leverte bilen betydelig mer skitten bpde utvendig og innvendig enn ved starten av leieforholdet. Rengjøring vil kreve betydelig med tid og/eller spesifikke produkter/utstyr. For eksempel: du etterlot deg søppel og uhygeniske materiale i bilen (munnbind, dyrehår), bilen utvendig er tilskitnet med søle fordi du har kjørt den off-road eller i en veldig sølete gate/vei, du har etterlatt bilen dekket av insekt- eller fulesktit, osv.

Mye tilskitnet (700 kr):** Du brukte bilen til upassende bruk og du har ikke brukt tid på å rengjøre den. Rengjøring krever betraktelig med tid og/eller innsats, samt spesielle produkter/utstyr. Dette gebyret gjelder bare bilens innvendige standard ved levering. For eksempel: setene er tilskitnet og flekkete, det er ekstremt mye skitt, osv.

Røyking (300 kr): Vi tillegger dette gebyret om det er visuelle spor etter røyking (eks: sigarettstumper eller aske) eller dersom utleier eller neste leietaker lukter røyk i bilen innvendig.

Dersom bilens tilstand of tilskitning krever en profesjonell rens, vil du bli belastet den tilknyttede kostnaden.

Var artikkelen til hjelp?