Hva du må betale dersom utleier sin bil blir skadet

Artikkel oppdatert ‪04/05/2022‬

Hvis bilen får skader i løpet av leieforholdet, vil forsikringsselskapet til Getaround dekke reparasjonskostnader ut over egenandelen. Du må rapportere alle skader til utleieren, selv om du ikke er ansvarlig for skaden. Utleieren vil deretter rapportere skaden til Getaround, slik at forsikringsselskapet kan ta over.Hvis du ikke rapporterer skader som oppstår i løpet av et leieforhold med Getaround Connect, blir du belastet et ekstra administrasjonsgebyr.

NB: Merk at dersom du ikke retter deg etter betingelsene våre, kan du bli nektet forsikringsdekning.

Ansvar


Hvis du er ansvarlig for skaden eller en ansvarlig tredjepart ikke er identifisert

I dette tilfellet må du betale for reparasjonskostnadene, opptil egenandelen. Dersom du har betalt for redusert egenandel, vil beløpet du må betale, bli redusert.Hvis for eksempel egenandelen din er på kr 9000 og det koster kr 12 000 å reparere skadene, vil du bare betale kr 9000. Men hvis det koster kr 5000 å reparere skadene, vil du betale kr 5000.

Hvis det skjer flere ulykker uavhengig av hverandre, må du betale én egenandel per ulykke. Dersom du har valgt redusert egenandel, vil den gjelde for alle skadene.

Hvis for eksempel den første skaden koster kr 5000 og den neste koster kr 3000, blir du belastet kr 2500 for den første og kr 3000 for den andre.


Egenandelsbeløpet avhenger av hvilket land du leier i, og av bilkategori. Finn egenandel per kategori her.


Dersom du ikke er ansvarlig for skaden

Vårt forsikringsselskap, If Skadeforsikring, avgjør skyldspørsmålet når det oppstår skader. Hvis de slår fast i sin rapport at du ikke var skyld i skaden, må du ikke betale noen ting. NB: I noen tilfeller vil vi for sikkerhets skyld trekke egenandelen inntil skyldspørsmålet er avgjort. Vi refunderer deg med en gang If Skadeforsikring bekrefter at du ikke er ansvarlig. Skadebehandlerne våre vil uansett holde deg oppdatert.

Dersom det inntreffer en ulykke med en uidentifisert tredjepart holdes du ansvarlig for skadene og må dekke egenandelen.

Administrasjonsgebyrer


Dersom du og utleier kommer frem til en minnelig løsning, ilegges det ingen gebyrer.

Men så snart Getaround må gripe inn for å håndtere en ulykke, vil du bli belastet et gebyr på 400 kr (med mindre du har betalt for redusert egenandel).

Avhengig av situasjonen kan du bli belastet ytterligere gebyrer


Denne artikkelen inneholder informasjon spesifikt for visse land. Se den internasjonale utgaven av artikkelen for andre tilfeller.

Var artikkelen til hjelp?